Хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа, захиалга засвар үйлчилгээ

МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ /таны хүссэн загвар хэмжээгээр бид үйлдвэрлэнэ./