ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ӨДӨР, МОНГОЛЫН ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ УГТАЖ ЧИГЛЭЛ КОМПАНИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД “ШИНЭ БҮТЭЭЛ ОНОВЧТАЙ САНАЛ” сэдэвт үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

2023-04-24
ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ӨДӨР, МОНГОЛЫН ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ УГТАЖ ЧИГЛЭЛ КОМПАНИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД “ШИНЭ БҮТЭЭЛ ОНОВЧТАЙ САНАЛ” сэдэвт үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

 

Үндэсний үйлдвэрлэгч чиглэл компани 2022 оноос эхлэн ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ӨДӨР, МОНГОЛЫН ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ УГТАЖ ЧИГЛЭЛ КОМПАНИЙН НИЙТ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД “ШИНЭ БҮТЭЭЛ ОНОВЧТАЙ САНАЛ” сэдэвт үйл ажиллагааг  2 дохь жилдээ зохион байгууллаа.

Өнгөрсөн 2022 онд Биет болон биет бусаар 35 бүтээл оролцож шилдэг 5 байрыг шалгаруулж мөнгөн шагнал, өргөмжлөл, цом гардуулсан. 2023 онд бүтээлүүд нэмэгдэж 45 бүтээл биет болон биет бусаар ирж шилдэг санаа бүтээлийг шалгарууллаа.

Тус үйл ажиллагаанд Монголын зохион бүтээгчдийн нэгдсэн холбоо, оюуны өмчийн газраас төлөөлөл ирж оролцлоо.

Оюуны үнэлэшгүй өмчөө хамгаалж, дээдэлж, нийт байгууллагуудаа ажиллачин албан хаагчидынхаа шинэ санаа шилдэг бүтээлийг олонд алдаршуулахыг уриалж байна.