Хүнс, нийтийн хоолны зориулалтын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа, засвар үйлчилгээ

Хүргэлтийн нөхцөл

Хот доторх хүргэлт бүр үнэгүй. 24 цагын дотор шуурхай хүргэлт хийгдэнэ.