Хүнс, нийтийн хоолны зориулалтын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа, засвар үйлчилгээ

BPN Сургалтын Төвийн багш болон мэргэжилтнүүд ирж зөвлөгөө өгч туршлага солилцов.

2018-05-13
BPN Сургалтын Төвийн багш болон мэргэжилтнүүд ирж зөвлөгөө өгч туршлага солилцов.

2018 оны 05 сарын 05 өдөр :

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа оновчтойгоор хөтлөн явуулах, удирдлага, ажилтанг чадваржуулах, бизнес эрхлэгчийн сэтгэл зүй, ёс зүй, зөв хандлага төлөвшлийг зааж сургадаг олон улсын BPN байгууллагаас багш мэргэжлтгүүд ирж байгууллагын өнөөгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, үнэтэй зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг өглөө. 
Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, оновчтой санал санаачлага дэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх, удирдлага ажилтны тархийг цэнэглэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа #BPN-дээ баярлалаа. Менежерүүд болон ажилтнаа байнга хөгжүүлдэг байгууллагын удирдлагадаа баярлалаа.