Хүнс, нийтийн хоолны зориулалтын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа, засвар үйлчилгээ

Монгол японы төвийн Японы мэргэжилтнүүд Чиглэл компанийн байранд хүрэлцэн ирж компанийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

2018-05-13
Монгол японы төвийн Японы мэргэжилтнүүд Чиглэл компанийн байранд хүрэлцэн ирж компанийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

 2018 оны 05сарын 05 ны өдөр :
 Монгол-Японы төвөөс аж ахуйн нэгжийн менежментийг сайжруулах зорилготойгоор компанийн удирдах дээд шатны албан тушаалтнууд болон менежерүүдэд зориулан онол, практикт тулгуурласан бизнесийн сургалтыг тус компанийн захирал Ц.Бумцэнд нь амжилттай төгссөж цаашид Япон дахь дадлага сургалтад хамрагдахтай холбогдуулан Монгол-Япон төвийн Монголд томилогдон ажиллаж буй Японы мэргэжилтнүүд Чиглэл компанийн байранд хүрэлцэн ирж компанийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.